BOEKEN


Accounting Architecture Model
ISBN 978-90-484-4038-2

ACCOUNTING ARCHITECTURE MODEL

Een bedrijfskundige en holistische benadering voor het ontwerpen en inrichten van de financiële administratie

De wereld verandert in een snel tempo en veel van deze veranderingen hebben een effect op de inrichting en ontwikkeling van de boekhouding. Het is zeker dat de wereld van vandaag niet meer hetzelfde is vergeleken met de wereld van 10 – 20 jaar geleden. Deze veranderingen zijn de trigger om eens vanuit een ander perspectief naar de boekhouding en de ontwikkeling van de boekhouding te kijken en aspecten van deze verandering te beoordelen en toe te passen op de boekhouding en de inrichting hiervan.

 

Op basis van alle ontwikkelingen met betrekking tot boekhouden is het Accounting Architecture Model ontwikkeld. Het Accounting Architecture Model is een model om de boekhouding in te richten vanuit een integrale en bedrijfskundige ontwerpaanpak. Het model geeft een structuur om zowel de “AS-IS situatie” van de boekhouding in kaart te brengen en ook de “TO-BE situatie” te definiëren. Het Accounting Architecture Model wordt in dit boek geïntroduceerd en beschreven. Het Accounting Architecture Model is opgebouwd uit 7 verschillende onderdelen: organisatie en cultuur, ambitie en strategie, structuur, processen, systemen, uitvoering en mensen.


ARTIKELEN


BEDRIJFSKUNDE DOOR DE JAREN HEEN

Uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van IBO Business School

In dit boek is de eerste officiële publicatie over het Accounting Architecture Model als artikel opgenomen en is een uitgebreide samenvatting van het later verschenen boek Accounting Architecture Model.

 

In vijftien artikelen komen onderwerpen die aan de orde als: strategie, verandermanagement, leiderschap, digitale bedrijfskunde, financieel management, HRM, supply chain management en een terugblik over 40 jaar bedrijfskundig onderwijs in Nederland en de ontwikkelingen daarin. Het geheel geeft een aardig beeld over hoe bedrijfskunde zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en zich verder zal blijven ontwikkelen.