MBTI® theorie

Ieder persoon die zich wilt ont-wikkelen, heeft kennis en inzicht nodig in de eigen persoonlijkheid, vaardigheden en voorkeursgedrag. Wat voor de ene persoon aangeboren gedrag is, is voor de ander aangeleerd gedrag. Aangeboren gedrag heeft minder stimulatie en training nodig om tot een hoog niveau te komen, waar aangeleerd gedrag veel meer stimulatie en training nodig heeft om tot een hoog niveau te komen. Het ontwikkelingsniveau van aangeleerd gedrag zal echter nooit zo hoog komen als het ontwikkelingsniveau van aangeboren gedrag. Tegenwoordig wordt aangeboren gedrag talent genoemd. Talentmanagement kan dan ook worden gezien als het stimuleren en verder ontwikkelen van aangeboren gedrag: ontwikkelen daar waar men goed in is.

 

MBTI® is gebaseerd op 8 verschillende gedragsvoorkeuren, verdeeld over 4 verschillende dimensies, die elk weer bestaat uit 2 tegenovergestelde voorkeuren. Gedragsvoorkeur vertelt waar u energie van krijgt en waar u uzelf comfortabel bij voelt. Iedereen is in staat om alle acht voorkeuren te gebruiken, maar er is altijd een voorkeur voor 1 van de 2 tegenovergestelde voorkeuren. U heeft dus een voorkeur voor Extraversion of Introversion, Sensing of iNtuition, Thinking of Feeling, Judging of Perceiving gedrag.

Extraversion (E)

Mensen die een voorkeur hebben voor Extraversion, concentreren zich op de buitenwereld van mensen en activiteiten. Ze richten hun energie en aandacht naar buiten en halen energie uit hun omgang met mensen en hun handelingen.

Introversion (I)

Mensen die een voorkeur hebben voor introversion, concentreren zich op hun innerlijke wereld van ideeën en ervaringen. Ze richten hun energie en aandacht naar binnen en halen energie uit hun gedachten, herinneringen en gevoelens.

Sensing (S)

Mensen die een voorkeur hebben voor Sensing, nemen het liefst informatie op die reëel en tastbaar is: wat er echt gebeurt. Ze hebben oog voor de details van wat er om hen heen gebeurt en zijn vooral op de praktische realiteit afgestemd.

iNntuition (N)

Mensen die een voorkeur hebben voor Intuition, nemen het liefst informatie op door het grotere geheel te zien en zich te

concentreren op de verbanden en samenhang tussen feiten. Ze zoeken naar patronen en richten zich vooral op het vinden van nieuwe mogelijkheden.

Thinking (T)

Mensen die hun beslissingen het liefst nemen door Thinking, willen de logische gevolgen van een keuze of handeling achterhalen. Ze nemen mentaal afstand van de situatie om de voor- en nadelen objectief te kunnen onderzoeken. Ze halen energie uit het evalueren en analyseren van wat er fout gaat, zodat ze het probleem kunnen oplossen. Ze streven ernaar normen en principes te vinden, die in alle gelijkaardige situaties van toepassing zijn.

Feeling (F)

Mensen die hun beslissingen het liefst nemen door Feeling, overwegen wat belangrijk is voor henzelf en de andere betrokkenen. Ze stellen zichzelf in de plaats van alle betrokken partijen, zodat ze een beslissing kunnen nemen op basis van respect voor andere mensen. Ze halen energie uit het bevestigen en steunen van anderen en zoeken naar  waardevolle kwaliteiten. Ze streven naar harmonie en behandelen elke persoon als een uniek individu.

Judging (J)

Mensen die de buitenwereld het liefst op een Judging manier benaderen, willen een ordelijk, gepland leven leiden en willen zaken regelen en organiseren. Ze willen een beslissing nemen, de zaak afhandelen en aan iets anders beginnen. Ze leiden doorgaans een gestructureerd en georganiseerd leven en willen alles precies regelen. Ze vinden het belangrijk

zich aan een plan of schema te houden en halen energie uit de zaken die ze kunnen afhandelen

Perceiving (P)

Mensen die de buitenwereld het liefst op een Perceiving manier benaderen, willen flexibel, spontaan leven. Ze willen het leven ervaren en begrijpen en niet zozeer beheersen. Gedetailleerde plannen en definitieve beslissingen voelen ze

als een beperking aan. Ze blijven liever openstaan voor nieuwe informatie en opties op de valreep. Ze halen energie uit hun vindingrijkheid en kunnen zich makkelijk aanpassen aan nieuwe eisen.

 

Extraversion / Introversion:

Gaat niet over sociabiliteit of sociale zelfverzekerdheid

Sensing / Intuition: 

Sensing is niet ‘gevoelig’ en iNtuition is geen ‘onderbuikgevoel’

Thinking / Feeling: 

Mensen met een Thinking-voorkeur kunnen voelen en mensen met een Feeling-voorkeur kunnen denken

Judging / Perceiving: 

Judging is niet ‘veroordelend’ en Perceiving is niet ‘opmerkzaam’