MBTI® WERKWIJZER

De MBTI® werkwijzer bestaat uit 2 verschillende onderdelen:

  1. De MBTI® vragenlijst
  2. Het MBTI® terugkoppelingsgesprek

De MBTI® vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit diverse verschillende vragen en is ontwikkeld om toegang te geven tot de personaliteitstheorie van Carl Jung. De vragenlijst kan op papier en digitaal (via internet) worden ingevuld, waarbij de digitale vorm veruit het meeste voorkomt. Aan de eerste publicatie van de vragenlijst is meer dan 20 jaar onderzoek voorafgegaan. Er zijn meer dan 4000 wetenschappelijke studies over de Indicator verschenen. Zij onderschrijven de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. Er zijn cultureelsensitieve versies verschenen, waaronder de Europese MBTI® Step I. De vragenlijst is vandaag de dag is vele verschillende talen beschikbaar en het advies is om de vragenlijst zoveel mogelijk in je eigen moedertaal in te vullen. Na het invullen van de vragenlijst, stel ik het bestelde MBTI® rapport samen waarin uw gerapporteerde type is beschreven. De informatie in dit rapport is gebaseerd op de antwoorden die u in de vragenlijst heeft ingevuld. Zodra wij akkoord zijn over het werken met MBTI®, ontvangt u van mij een link naar de digitale vragenlijst, tezamen met uitleg en informatie voor het invullen van de vragenlijst. Ook maken wij gelijk een afspraak voor het terugkoppelingsgesprek.

  

Het MBTI® terugkoppelingsgesprek

De doelstelling van het terugkoppelingsgesprek is om zelf uw zelfingeschatte type te definiëren. In het terugkoppelingsgesprek leid ik u langs diverse vragen waarop u antwoorden op geeft vanuit uw eigen perspectief en voorkeur. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. Nadat u je zelfingeschatte type heeft gedefinieerd, bekijken we de uitkomst van je gerapporteerde type op basis van de vragenlijst. Het zelfingeschatte en gerapporteerde type kan hetzelfde zijn, maar het komt ook voor dat dit verschillende typen zijn. Na bestudering van de 2 verschillende typen, kunt u zelf beslissen wat uw bestpassend type is. Dit kan, maar hoeft dus niet. Hier geldt ook dat de bewustwording van uw eigen gedragsvoorkeuren al een grote stap voorwaarts voor u is. Na het terugkoppelingsgesprek ontvangt u het rapport, welke tijdens dit gesprek is gebruikt.

 

Gerapporteerd type:

Persoonlijkheidtype op basis van de ingevulde vragenlijst

Zelfingeschat type:

Persoonlijkheidstype op basis van de gegeven antwoorden op de vragen gesteld tijdens het terugkoppelingsgesprek

Bestpassend type:

Persoonlijkheidstype die het beste bij u past, na het bestuderen van de beschrijvingen en kenmerken van uw gerapporteerd en zelfingeschat type en eventueel aanvullende MBTI® sessie(s).

 

It is up to each person to recognise his or her true preferences

Isabel Briggs Myers