MBTI® (MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR)

Een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling

De MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) brengt persoonlijkheidstypes in kaart en creëert een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei. Het biedt een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten. De MBTI® is het meest bekende persoonlijkheidsinstrument ter wereld.

 

MBTI® is veel meer dan alleen een persoonlijkheidsvragenlijst. MBTI® Stap I en Stap II bieden een constructief, flexibel kader dat toegepast kan worden voor diverse vraagstukken op het gebied van menselijke interactie en persoonlijke ontwikkeling. Het MBTI®-profiel laat zien hoe een individu omgaat met de wereld om zich heen en geeft inzicht in zijn/haar motivatie en de motivatie van anderen. Dit biedt een sterke basis voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei, wat ten grondslag ligt van een betere persoonlijke effectiviteit.

 

MBTI® Stap I bepaalt iemands persoonlijkheidstype, opgebouwd uit vier basisvoorkeuren en geeft op een positieve manier inzicht in jezelf en in anderen.

MBTI® Stap II is een verdieping van de Stap I voorkeuren en geeft inzicht in de unieke manier waarop een individu zijn/haar persoonlijkheidstype uit.

 

MBTI® helpt u om:

- Meer over uzelf te weten te komen en te begrijpen hoe u past binnen een raamwerk dat op een positieve en constructieve wijze persoonlijkheidsverschillen beschrijft.

- Belangrijke verschillen tussen mensen te waarderen en inzicht te krijgen in hoe de verschillende typen complementair kunnen samenwerken.

De Indicator is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorieën van de Zwitserse psycholoog Carl Jung. Het model is ontwikkeld door twee niet-psychologen, Briggs and Myers. Zij wilden zo veel mogelijk mensen toegang geven tot deze krachtige ideeën. Het is een van de weinige persoonlijkheidsmodellen dat verschillen op een positieve manier beschrijft. Er zijn geen goede of slechte types; elk type heeft zijn eigen krachten en mogelijke valkuilen.

Voorkeur vertelt waar u energie van krijgt en waar u zich comfortabel bij voelt. Type kan geen vaardigheden of capaciteiten vaststellen. Er bestaat niet zoiets als het ‘goede’ of ‘slechte’ type. Iedereen is in staat om alle acht voorkeuren te gebruiken. U bent zelf het best in staat vast te stellen wat uw type is. Het invullen van de MBTI® vragenlijst gebeurt op vrijwillige basis. De MBTI® mag alleen gebruikt worden voor ontwikkeling. De MBTI® mag niet gebruikt worden voor selectie, omdat ze geen informatie geeft over iemands vaardigheden en capaciteiten. Alleen als kandidaten willen, kunnen zij gevraagd worden hun type te delen – de gegevens zijn eigendom van de kandidaat, zij zijn dan ook geheel vrij hun gegevens al dan niet met anderen te delen.


De MBTI® is veel meer dan een persoonlijkheidsvragenlijst.

  • MBTI® biedt een gemeenschappelijke taal om interpersoonlijke verschillen eenvoudig te beschrijven en te begrijpen;
  • MBTI® biedt een gemakkelijk te begrijpen maar verfijnde manier om persoonlijkheidsverschillen te begrijpen;
  • Het aantal beschikbare MBTI®-rapporten en materialen is veel uitgebreider dan die van andere instrumenten;
  • Heeft een bewezen effectiviteit en track-record. Jaarlijks wordt het instrument wereldwijd 1,5 miljoen keer ingezet;
  • Inspireert mensen continu.

Kwaliteitsgarantie

Er zijn veel onofficiële versies van de MBTI® in omloop. Deze versies kunt u vaak gratis online invullen en geven op

basis van slechts een aantal vragen uw MBTI®-type. OPP is de officiële distributeur van de MBTI® en aanverwante producten in Europa. Dit betekent dat OPP de echte MBTI® aanbiedt – de versie die ontwikkeld is door Isabel Myers en Katharine Briggs en ondersteund wordt door 70 jaar onderzoek. Bij OPP ontvangt u een kwaliteitsgarantie bij het product. Mensen die door ons zijn opgeleid gebruiken het instrument op een ethische manier. Een individu heeft zelf een rol in het proces van het vaststellen van zijn of haar persoonlijkheidstype.

OPP Nederland

 

Marinda van Harskamp is officieel MBTI® Stap I en Stap II gecertificeerd en werkt met het MBTI® instrument conform de ethische regels opgesteld door OPP en CPP.