tsvh blauw

Incompany training
“Coaching in the Corporate Context”

Deze leergang is speciaal ontworpen voor leiders en interne coaches.

In samenwerking met CoachingSchool Amsterdam

Bij het bevorderen van een goede samenwerking binnen teams gaan leiderschap en coaching hand in hand. Steeds meer bedrijven zien de waarde van het ontwikkelen van een coachingscultuur. Zij willen optimaal gebruik kunnen maken van bekwame interne coaches. Daarnaast willen ze dat hun leidinggevenden over goede coachvaardigheden beschikken. Het aanleren van deze vaardigheden en de bijbehorende mindset maakt het mogelijk om binnen het afgesproken beleid de talenten van medewerkers optimaal in te zetten en de organisatiedoelen te realiseren.

Coaching is een vak met een eigen theoretische onderbouwing, specifieke competenties en een herkenbare beroepshouding. Ook voor interne coaches is het essentieel dat zij deze leren en daadwerkelijk coachen.

In de leergang komen allerlei vragen aan de orde. Wat is coachen en wat is adviseren en hoe weet je in welke rol je stapt? Hoe ga je om met de belangen van de persoon die je coacht en de belangen van alle andere stakeholders in de organisatie? Ook besteden we aandacht aan het combineren van – en het onderscheid tussen – de rol als leider en de rol als coach.

Centraal staan de 11 Kerncompetenties voor Coaches, zoals geformuleerd door de International Coach Federation (ICF). De mogelijkheid bestaat voor deelnemers om middels deze leergang een certificering als Associate Certified Coach (ACC) bij de ICF te behalen.

Contact opnemen

ing w

Programma:

Het totale programma omvat 75 uur en bestaat uit twee delen: Level I (drie 2-daagse bijeenkomsten, 45 uur) en Level II (twee 2-daagse bijeenkomsten, 30 uur).

Level I is voor deelnemers die hun coachvaardigheden in hun rol als leider of HRM-professional willen versterken.

Level II bouwt voort op Level I en is bedoeld voor degenen die coaching als een wezenlijke component van hun werk zien en de bijbehorende competenties willen verdiepen.

Alleen deelnemers die beide delen van de leergang succesvol hebben afgesloten voldoen aan de opleidingseisen om verder te gaan met de ICF certificering.

Informatie aanvragen

Deelnemers

Leidinggevenden die hun repertoire aan coachvaardigheden willen uitbreiden;

Neemt u voor gedetailleerdere informatie over deze opleiding, het programma en een eventuele ICF certificering contact met ons op.

icf

acc

acsth print x

Testimonials

TSVH

Wat mij echt is bijgebleven is dat Marinda in het begin van de coaching heel goed het resultaat van de coaching wilde vast leggen. Waar wil ik staan op het moment dat de coaching eindigt. Dat was zeer goed en trok mij dan ook naar dit resultaat. Het werkt nog steeds en maak ik nu ook grote stappen riching mijn doel: mijn eigen EVKS-model aan de man te kunnen brengen. Tijdens onze samenwerking heb ik echt de keuze gemaakt er helemaal voor te gaan en mij totaal te richten op het ontwikkelen van het EVKS model. 

Jeanine Hamaker - Ontwikkelaar van het EVKS motivatie model - JEH Coaching

TSVH

tsvh wit 

TSvH B.V.
Hudifine is handelsnaam van TSvH B.V.
Dokter van Deenweg 208
8025 BK Zwolle
Telefoon: 085 - 06 09 390
Mobiel: 06 - 11 39 73 09
Email: info@tsvh.nl
Kamer van Koophandel: 75664844

linked in mailtwitter

Documenten

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Cookiebeleid

Sitemap

Kom verder en
ontdek jouw
potentieel,
kracht en energie

Contact opnemen