tsvh blauw

Blogs en artikelen

Positie van boekhoudprofessional moet naar een hoger niveau

Gepubliceerd op cmweb.nl

Na aanleiding van de publicatie van het rapport The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? van Frey en Osborne is de stelling, dat de boekhouder geen toekomst meer heeft en zal uitsterven, zonder enige nuance over de wereld verspreid en door velen als waarheid aangenomen. In het rapport uit september 2013 wordt gesproken over een factor 0.98 dat de rol van de boekhouder wordt overgenomen door computers en dus niet meer zal bestaan. Maar is dat wel zo, want de realiteit blijkt anders te gaan en laat juist een tegenovergestelde ontwikkeling zien.

Ja, de traditionele boekhouder gaat verdwijnen, dat klopt, maar maakt daarmee juist plaats voor de moderne boekhoudprofessional. De rol van de boekhouding verdwijnt zeker niet, sterker nog de toekomst van de boekhouding heeft er nog nooit zo boeiend en uitdagend uitgezien als nu. Nog sterker, vanwege een schaarste aan professionals met gedegen boekhoudkennis hebben zij daarmee de toekomst van Finance in handen. Hiermee komt de boekhouding terug aan de tafel en neemt het een belangrijke positie in bij de organisatie en dat is hard nodig. Zeker in deze tijd waarin de financiële afdeling zichzelf opnieuw moet uitvinden en transformeren naar een high-tech en moderne functie die met zijn tijd meegaat. Een effectief en kwalitatief hoogwaardige boekhouding met een gerespecteerde positie in de organisatie levert betrouwbare en relevante financiële cijfers zodat bestuur en management beslissingen kan nemen om de organisatie succesvol te besturen en te leiden. In het huidige informatietijdperk is informatie key, maar betrouwbare en relevante informatie is een must. Om alle veranderingen en ontwikkelingen die de huidige wereld met zich meeneemt het hoofd te kunnen bieden, is het echter wel een vereiste dat de rol en positie van de boekhoudprofessional naar een hoger niveau worden gebracht. Het is dus de hoogste tijd om de verantwoordelijkheden en opleiding van de boekhoudprofessional onder de loep te nemen. Was de traditionele boekhouder voornamelijk opgeleid voor het uitvoeren van diverse boekhoudkundige handelingen, tegenwoordig moet de moderne boekhoudprofessional naast gedegen kennis van boekhouden ook over een breed scala van diverse andere competenties en vaardigheden beschikken.

 

 Zo zijn de meeste organisaties tegenwoordig meer agile om snel op ontwikkelingen in de markt te kunnen inspringen en is er een hoge mate van proces-automatisering doorgevoerd. Op basis van deze ontwikkelingen is er een grote behoefte vanuit de organisatie om informatie over de financiële positie van de organisatie zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Sommige organisaties willen de informatie zelfs real-time. De boekhouding moet hierin meegaan met de organisatie. De boekhouding moet versneld worden geautomatiseerd met moderne ICT oplossingen om de gevraagde financiële informatie snel en op tijd beschikbaar te hebben. Uiteraard moet de geleverde informatie betrouwbaar en relevant zijn en dus heeft de boekhoudprofessional competenties nodig inzake automatisering, ICT en project management. Ook andere zakelijke competenties, zoals kennis en begrip van business en bedrijfskunde is tegenwoordig een vereiste.

 

De cultuur van organisaties is ook veranderd. Hiërarchische organisaties komen steeds minder voor en de heersende cultuur is vaker marktgericht, innovatief of gericht op samenwerken. De boekhoud- en ook de finance professional zijn echter opgeleid in een eenzijdige manier van communiceren en op basis van het in-control principe. Het in-control principe betekent dat de persoon altijd in control is. Finance en ook de boekhouding moeten altijd overkomen als zijnde in-control, ook al is dat helemaal niet het geval. Het maakt niet uit hoe groot de chaos is, men is altijd in-control. Dit is een goede eigenschap richting de belastinginspecteur, maar voor interne communicatie en samenwerking is het toch wel een vereiste dat de boekhoudprofessional communicatievormen beheerst die aansluit bij de heersende cultuur in de organisatie. Andere leiderschap competenties en vaardigheden voor de boekhoudprofessional zijn onder meer effectieve communicatie, presentatietechnieken, conflict management, emotionele intelligentie, ethiek – integriteit en professionalisme en verandermanagement.

 

De ontwikkelingen in de wereld op het gebied van ICT en automatisering heeft nog een ontwikkeling in gang gebracht: Business Process Management. Veel organisaties hebben Business Process Management en Lean/Six Sigma omarmd en zijn hiermee aan de slag gegaan. Naast of zelfs ter vervanging van de traditionele verticale organisatiestructuur waarbij de organisatie in diverse functies is ingericht, is de horizontale organisatiestructuur ingevoerd. Bij de horizontale organisatie wordt gewerkt op basis van processen en zijn de functies in de verschillende processen georganiseerd en vanuit een functioneel oogpunt opgesplitst. Veruit de meeste processen in een organisatie hebben een impact op de financiële positie van de organisatie en dus is de boekhouding over de diverse processen verspreid en georganiseerd. In deze nieuwe organisatie en structuur is het van belang dat de boekhoudprofessional voldoende kennis heeft over Business Process Management en proces optimalisatie methoden zoals Lean/Six Sigman.

 

Vanuit het eigen vakgebied is de boekhoudprofessional verantwoordelijk voor de invoering en handhaving van de administratieve organisatie en interne controle. De boekhoudprofessional beslist over de structuur van de boekhouding en de mate van standaardisatie van de boekhouding. De vraagstukken waar de boekhouding wordt uitgevoerd, centraal of decentraal, in de organisatie of buiten de organisatie horen absoluut bij de boekhouding thuis. Kennis van deze zaken, wat op zich dichtbij de basis van de boekhoudprofessional ligt, is zeker nodig om goede overwegingen en beslissingen te kunnen nemen.

 

De hiervoor beschreven nieuwe aspecten en verantwoordelijkheden voor het vakgebied van boekhouden maakt duidelijk dat het echt tijd is om serieus met de opleiding en ontwikkeling van de moderne boekhoudprofessional aan de slag te gaan. De vaktechnische competenties van het boekhouden zijn op zich goed vertegenwoordigd in de huidige opleidingen en aanbod van trainingen en workshops. Wel ontstaat er een schaarste aan jonge professionals met gedegen boekhoudkennis en dit is alarmerend, want kennis van boekhouden blijft hard nodig, nu én in de toekomst. Ook schieten we te kort wanneer we kijken naar de ontwikkeling van leiderschap en zakelijke competenties van de boekhoudprofessional. Hierbij dan ook de oproep aan onderwijs- en trainingsinstellingen om de ontwikkeling van de beschreven benodigde competenties, boekhoudkennis en vaardigheden aan de opleidings- en trainings portefeuille toe te voegen en de rol van de boekhoudprofessional naar een hoger niveau te brengen. Ja, de boekhoudprofessional  heeft de toekomst en komt terug aan de tafel, maar dan wel goed opgeleid, zelfverzekerd en klaar voor de toekomst!

BLOGS

BLOGS

mbti

mbti

Spark to ignite movement

Documenten

Privacyverklaring

Cookiebeleid

Sitemap