tsvh blauw

Blogs en artikelen

Gezocht en gevonden: handleiding voor ontwikkeling financiële functie

Gepubliceerd op controlling.nl

Na de zomer van 2016 heeft EY het rapport Is the future of Finance new technology or new people?gepubliceerd. Een onderzoek onder 769 CFO’s en finance leaders uit 32 verschillende landen en persoonlijke interviews met 22 CFO’s laat zien dat de toekomst van de financiële functie gebaseerd is op de ontwikkeling van technologie én mensen. Het rapport beschrijft de belangrijkste prioriteiten voor het opbouwen van de slimmere, meer toekomstgericht en veerkrachtige financiële functie zijnde: standaardiseren en automatiseren van processen, state-of-the-art technologie, focus op partnerschap en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden van de financiële professionals Een mooi en uitdagend toekomstperspectief, maar hoe gaan we daar komen?

handleiding voor ontwikkeling financiële functie

 Het is geen nieuws dat de financiële functie aan enorme veranderingen onderhevig is. Zowel op het gebied van technologie alsook het gebied van kennis en kunde van de financiële professional is er veel gaande en worden er regelmatig verschillende toekomstperspectieven gepubliceerd. De tijd is echter nu aangekomen om niet alleen naar de toekomst te kijken en erover te praten, maar daadwerkelijk de eerste stappen op weg naar de toekomst te zetten. Een goede voorbereiding en analyse is hierbij uitermate belangrijk. Een betrouwbare structuur die houvast en begeleiding biedt bij deze voorbereiding en analyse is het Accounting Architecture Model.

Het Accounting Architecture Model leidt langs 7 verschillende onderdelen voor de analyse en vaststelling van de huidige situatie (AS-IS) alsook de gewenste situatie (TO-BE). Het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie is de basis voor de planning en uitvoering van de verschillende stappen en activiteiten om het toekomstplaatje van de financiële functie realiteit te laten worden. Het model is opgebouwd uit de volgende onderdelen.

1. Organisatie en cultuur

Er zijn verschillende onderdelen van een organisatie welke een impact hebben op de rol, de positie en de inrichting van de financiële functie en de boekhouding. Zo heeft de grootte van de organisatie een impact op de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC), de heersende cultuur heeft een invloed op de positie en communicatievorm van de boekhouding binnen de organisatie. Ook speelt het niveau en toepassing van automatisering en de wendbaarheid (agility) van de organisatie een belangrijke rol bij het inrichten van de financiële functie.

 2. Ambitie en strategie

De ambitie en strategie van de financiële functie is gebaseerd op de ambitie en strategie van de organisatie en is leidend voor de inrichting van de financiële functie. De financiële functie dient zodanig te worden ingericht zodat de gestelde ambities worden gerealiseerd.

3. Structuur

Onder de structuur valt onder andere de afweging voor wel of geen standaardisatie van de processen en de structuur van de boekhouding. Bij standaardisatie wordt gekeken naar: voor- en nadelen van standaardiseren, de mate van standaardisatie, de onderdelen voor standaardiseren en de aanpak om te standaardiseren. Ook worden de belangrijkste structuren en verbanden in een boekhouding beschreven.

 4. Processen

Voorheen was de boekhouding opgesplitst naar crediteuren, debiteuren en het grootboek. Tegenwoordig spreekt men over de processen waar de verschillende onderdelen van de boekhouding onderdeel van uitmaken. Crediteuren of afhandeling van inkomende facturen is onderdeel van Procure-to-Pay proces. Debiteuren is onderdeel van Order-to-Cash proces en het grootboek is het opgenomen in het Record-to-Report proces. In dit onderdeel wordt ook gekeken naar deze nieuwe proces benadering in de organisatie en de impact op de inrichting en organisatie van de boekhouding.

 5. Systemen

Systemen zijn een onmisbaar onderdeel en vormt steeds meer de basis voor een effectieve en efficiënte financiële functie. Onderwerpen gerelateerd aan dit onderdeel zijn het systeemlandschap, trends, samenwerking tussen de financiële functie, boekhouding en IT, aanpak en rol van de finance professional met betrekking tot projecten en systeemimplementaties en de impact op de kennis en kunde van de finance professional met betrekking tot projecten en projectmanagement.

 6. Uitvoering

Wanneer alles in kaart is gebracht, blijft er nog een vraag over. Waar worden de verschillende activiteiten uitgevoerd: intern of extern, centraal of decentraal?

 7. Mensen

De mensen van de financiële functie, de finance professionals, zijn een zeer belangrijk onderdeel. Vanwege alle veranderingen met een impact op de financiële functie, verandert ook het profiel van de verschillende finance- en boekhoud professionals. Onder het profiel valt onder andere de kennis en kunde (competenties) en ook de karaktereigenschappen welke een invloed hebben op de uitvoering van de diverse rollen. De eisen welke aan bijvoorbeeld de boekhoudprofessional worden gesteld met betrekking tot de competenties en hoe deze anders zijn, vergeleken met 10 – 20 jaar geleden en het effect hiervan op de noodzaak voor het aanpassen van de verschillende financiële opleidingen.

De toekomst ligt altijd voor ons, maar als we de toekomst van de financiële functie willen veiligstellen dan is de tijd nu gekomen om aan de slag te gaan. Klaar voor de toekomst, dat is wat iedere finance professional wilt, van boekhouder tot CFO! Ik nodig je graag uit om de veelbelovende en spannende toekomst verder te ontdekken en de mogelijkheden die het brengt vast te pakken, want….

‘Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen’ 

BLOGS

BLOGS

mbti

mbti

Spark to ignite movement

Documenten

Privacyverklaring

Cookiebeleid

Sitemap