logo tsvh

Strategiebepaling

De stip op de horizon zetten

Accounting is er gewoon altijd. Iedere onderneming heeft een Accounting afdeling, intern of extern. De positie en imago van de Accounting afdeling verschilt per onderneming. Bij de ene organistie speelt Accounting een kleine rol en bij de andere organisatie speelt het een grote rol. Ieder Accounting afdeling is anders; het beschikbaar komen van de financiële cijfers verschilt, de bezetting verschilt, de processen, de systemen.....

Accounting is overal en toch is het overal anders. 

Wat voor Accounting afdeling wil je leiden? Wat zijn de waarden van de afdeling en waar staan jullie voor? Wat is eigenlijk de missie van je afdeling en in hoeverre herkent de rest van de organisatie jullie identiteit en waarden?

Een goede strategie is de basis voor iedere afdeling en organisatie en dus ook voor Accounting. Om duidelijk te maken aan anderen wat de postitie en toegevoegede waarde van je afdeling is, is het goed om dit zelf ook te weten; te bepalen. 

Aan de hand van de strategieworkshop gaan we aan de slag om de strategie voor je afdeling helder te krijgen. Hierbij werken vanuit de missie, identiteit, waarden, overtuigingen, vaardigheden, gedrag, omgeving en doelstellingen van de afdeling.

pexels photo

Waarvoor is een strategieworkshop inzetbaar?

Met een strategieworkshop kun je nieuwe uitdagingen aangaan met je team. Het is belangrijk om eenheid te hebben en dat iedereen werkt met de pijlen dezelfde kant op. Je moet hierbij dus werken aan de inhoud en de menskant. We gaan met elkaar na hoe een combinatie van de inhoud, de groepsdynamiek en leiderschap uiteindelijk leiden naar een resultaat. Want dat is wat we willen: resultaat. Staat je team binnenkort voor een grote uitdaging? Of komen alle ideeën die zich in de organisatie voordoen niet goed samen? Of misschien zijn er nieuwe ontwikkelingen in de markt die invloed kunnen uitoefenen op je organisatie. Een strategieworkshop is dan erg handig om in te zetten, zodat je samen met je organisatie het kan hebben over werken naar hetzelfde resultaat.

Afspraken maken op afdelingsniveau

Als je een goed werkende organisatie wilt hebben, moet alles ook goed verlopen op afdelingsniveau. Om iets goed te laten verlopen en te zorgen dat iedereen weet waar hij of zij naartoe werkt, is het belangrijk om strategieën op te stellen. Dit kan op organisatieniveau, maar het is ook zeker nuttig om dit ook per afdeling te doen. Strategieën opstellen is essentieel voor het behalen van doelen. Naast het formuleren van een strategie, is het ook van belang om je visie en missie te ontwikkelen.

Als je een strategie wilt vaststellen, ga je na hoe je de doelen die je binnen de organisatie hebt wilt realiseren. Hoe wil je het gewenste resultaat bereiken en welke maatregelen moet je daarvoor nemen?

Bij een visie ga je als organisatie kijken welk beeld of welke verwachting je hebt voor de toekomst. Je stelt dus gezamenlijk een toekomstbeeld vast en denkt na over wat de positie van jouw organisatie daarin gaat zijn. Het beeld wat je bij de visie creëert wordt gedeeld door alle betrokkenen.

Bij een missie bedenk je wat het bestaansrecht is van je organisatie. Dit is dus wat je als organisatie uit wilt dragen naar de buitenwereld. In principe kun je zeggen dat de missie de vragen "voor wie, waarom en hoe?" beantwoord.

Samen ga je voor resultaat

Bij onze strategieworkshop gaan we dus alle toekomstideeën die je organisatie heeft onder de loep nemen of gezamenlijk formuleren. Want alleen met duidelijke doelstellingen, strategieën, een visie en een missie kun je het beste resultaat behalen. Het is van belang dat je als organisatie gezamenlijk werkt aan dezelfde doelen en dat iedereen weet waar voor gewerkt wordt.

Hudifine

HUDIFINE is een handelsnaam van TSvH B.V.

Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle
Telefoon: 085 - 06 09 390
Email: info@hudifine.nl
Kamer van Koophandel: 75664844
BTW nummer: NL860356085B01

linked in mailtwitter

Documenten

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Cookiebeleid

Sitemap

Financieel kader heeft een nieuwe toekomst

Kennismaken