Professionele coaching

Gecertificeerd coach

Coaching is een vrij beroep in Nederland en iedereen mag zich coach noemen, maar coaching is een echte professie waarbij opleiding, ontwikkeling en ervaring onmisbare elementen zijn. Professionele coaches onderscheiden zich, omdat ze zijn opgeleid, internationaal of nationaal gecertificeerd en ze beschikken over veel coaching ervaring. Ik ben zelf een professioneel coach en ICF ACC gecertifieerd en geregistreerd bij zowel ICF Global alsook ICF Netherlands Charter Chapter. ICF staat voor International Coach Federation. ACC staat voor Associate Certified Coach.

 

International Coach Federation (ICF)

De ICF is de grootste internationale beroepsvereniging van individuele professionals voor zakelijke en persoonlijke coaching. Door wereldwijd een universele kwaliteit en werkwijze te bieden, stelt ICF de norm in coaching. De ICF-certificering is een internationaal erkend en herkend keurmerk.

‘Earning an ICF Credential can make a difference in your business. Industry research shows that coaches who hold a professional credential report higher earnings than their noncredential peers. Clients with credentialed coaches are more satisfied with the coaching partnership and more likely to recommend coaching to others.’

ICF Global

 

ICF Netherlands Charter Chapter is de nationale afdeling van ICF Global. Al haar activiteiten en uitingen passen binnen het kader dat door ICF Global is gedefinieerd.

 

Wereldwijd geaccepteerde certificatie

De ICF ontwikkelde de eerste wereldwijd geaccepteerde certificatieprocedure. Iedere ICF-coach dient daaraan deel te nemen. Gecertificeerde ICF-coaches voldoen dan ook aan hoge eisen. De website van de ICF is een bron van informatie voor particulieren en bedrijven om alles te weten te komen over coaching, waar een goede coach aan moet voldoen en hoe een erkende coach te worden en te vinden. Daarnaast biedt het een database met coaches die aan de hoge ICF-eisen voldoen.

 

De basis van ICF

De ICF is gebouwd op een viertal belangrijke pijlers. De pijlers zijn universeel: ze gelden wereldwijd en zijn van toepassing op elke vorm van coaching. Of het nu om lifestyle coaching, loopbaancoaching of executive coaching gaat, de aanpak van de coach zal altijd en in elk land op deze 4 pijlers gebaseerd zijn.

 

1. Ethische code

In de ICF ethische code zijn de omgangsregels vastgesteld waar de ICF-coach zich aan dient te houden bij het contact met de cliënt. Deze ethische code is voor de wereldwijde ICF-organisatie zorgvuldig omschreven en is hier te lezen op de ICF Global website.

 

2. Kerncompetenties

ICF heeft 11 kerncompetenties ontwikkeld om duidelijkheid te geven over de vaardigheden en beroepshouding van de bij de ICF aangesloten coaches. Deze competenties worden gebruikt als basis voor de beoordeling in de ICF-certificatieprocedure en om vast te stellen of de door een particulier of bedrijf gevolgde training voldoet aan de maatstaven die de ICF aanlegt voor specifieke coachtraining. Op de ICF Global website zijn de 11 kerncompetenties voor de wereldwijde ICF-organisatie gedetailleerd omschreven.

 

3. Certificering

De ICF heeft een normstellende en internationaal geaccepteerde certificeringsprocedure ontwikkeld. Hierdoor voldoen alle door ICF gecertificeerde coaches aan hoge eisen. De ICF kent 3 niveaus van certificering:

  1. Associate Certified Coach (ACC)
  2. Professional Certified Coach (PCC)
  3. Master Certified Coach (MCC)

De niveaus onderscheiden zich met name door het aantal uren werkervaring en het niveau van opleiding. Voor ieder niveau dient een examen te worden afgelegd. Daarnaast is het een verplichting om professionaliseringsbijeenkomsten per niveau bij te wonen om de certificering te behouden. Tijdens professionaliseringsbijeenkomsten kan de coach zijn kennis verdiepen en de ontwikkelingen in het vak en aanverwante vakgebieden volgen. Afhankelijk van de zwaarte van het programma van de bijeenkomst worden meer of minder punten toegekend.

 

4. Klachtenregeling

Waar mensen diensten verlenen kunnen klachten ontstaan. Ondanks alle zorgvuldigheid die ICF-coaches in hun werk betrachten, kan dat ook bij hen gebeuren. Om een zo objectief mogelijke afhandeling van klachten te waarborgen, werken ICF-chapters met een klachtencommissie. Zo ook ICF Netherlands Charter Chapter. Klachten kunnen in eerste instantie per e-mail worden ingediend bij de klachtencommissie. Het e-mail adres van de klachtencommissie is klacht@coachfederation.nl. Na ontvangst van de klacht zal een lid van de klachtencommissie contact opnemen en de behandelingsprocedure opstarten.