Digital Finance

Digital Finance · 02. januari 2018
Boekhouden is niet sexy! De automatisering en digitalisering zorgt ervoor dat boekhouders niet meer nodig zijn! Computers en robots gaan al het werk van de boekhouders overnemen! Veel gehoorde argumenten die ervoor zorgen dat organisaties in gevaar komen. Dure misvattingen, want boekhoudkennis is juist nodig om de systemen in te richten en de informatieprocessen goed te laten lopen.

Digital Finance · 20. maart 2017
Net als binnen het bankwezen zullen duizenden mensen werkzaam op de financiële afdelingen van organisaties noodgedwongen worden ontslagen ten gevolge van de digitale transformatie. Er is echter nog tijd om aan een oplossing te werken en dit te voorkomen. Hoe kunnen we zorgen dat het aantal noodgedwongen ontslagen als gevolg van de digitale transformatie binnen de financiële afdelingen van organisaties beperkt blijft?

Digital Finance · 12. december 2016
We houden van ontwikkelingen en schrijven zoveel mogelijk over de komende veranderingen binnen finance. De wereld verandert en is niet meer hetzelfde en wordt ook nooit meer hetzelfde. Wie niet meegaat in de veranderingen blijft achter in de oude wereld en verliest hiermee het entréeticket naar de nieuwe wereld. Robotisering, blockchain, digitalisering, de mooiste termen voor nieuwe ontwikkelingen en technologie die allemaal een impact hebben op onze professie.