Het boek Accounting Architecture Model

Accounting Architecture Model
ISBN 978-90-484-4038-2

De wereld verandert in een snel tempo en heeft een impact op bijna alles om ons heen. Alle vastigheden, gebruiken en tradities gaan op de schop, maar dit lijkt niet te gelden voor de manier waarop bedrijven hun boekhouding voert en de onderliggende systemen inricht. Tot nu toe, want de veranderingen en ontwikkelingen in de wereld, zoals automatisering, digitalisering en robotisering, hebben zeker ook effect op de inrichting en ontwikkeling van de boekhouding en controlling. Het is dus tijd om vanuit een ander perspectief naar de boekhouding en de ontwikkeling van de boekhouding en controlling te kijken en aspecten alle veranderingen en ontwikkelingen te beoordelen en toe te passen op de boekhouding en de inrichting hiervan.

Op basis van alle ontwikkelingen met betrekking tot boekhouden is het Accounting Architecture Model ontwikkeld en wordt in dit boek geïntroduceerd en beschreven. Het Accounting Architecture Model is een model om de boekhouding en de onderliggende systemen in te richten vanuit een integrale en bedrijfskundige ontwerpaanpak. Het doel van het Accounting Architecture Model is het opzetten van een effectief en kwalitatief hoogwaardige boekhouding. Het model geeft een structuur om zowel de “AS-IS situatie” van de boekhouding in kaart te brengen en ook de “TO-BE situatie” te definiëren.

 

Het Accounting Architecture Model is opgebouwd uit 7 verschillende onderdelen:

1 organisatie en cultuur
2 ambitie en strategie
3 structuur
4 processen
5 systemen
6 uitvoering
7 mensen

Daarnaast wordt er in dit boek ook een lans gebroken voor het ambacht van de boekhouding. Boekhoudkennis dreigt verloren te gaan, met alle gevolgen van dien. Vanwege alle veranderingen en ontwikkelingen in de wereld en het effect hiervan op de bedrijfsvoering is het zeer belangrijk om boekhoudkennis te koesteren en weer op te nemen in de diverse financiële opleidingen.

 

Het Accounting Architecture Model is volledig uitgewerkt in het boek met overeenkomstige titel en gaat over de positionering, structuur en voorwaarden voor het goed functioneren van de boekhouding en controlling. Het voorwoord van het boek is geschreven door Prof. Dr. Piet Ribbers waarin hij het boek een praktische studie noemt die aan te bevelen is voor eenieder die hetzij in opleiding, hetzij in de praktijk betrokken is bij ontwerpvraagstukken in verband met de boekhouding ofwel Accounting.

 

Het boek is voor € 17,95 verkrijgbaar bij de grote fysieke boekhandels en via de Nederlandse en Belgische online boekhandels:

ISBN 978-90-484-4038-2. Bestel het boek nu via Managementboek.nl