Accounting Architecture Model: het boek!

Accounting Architecture Model
ISBN 978-90-484-4038-2

Op basis van alle ontwikkelingen met betrekking tot de optimalisatie, standaardisatie en automatisering van de financiële processen heb ik het Accounting Architecture Model ontwikkeld. Het Accounting Architecture Model is een model om financiële processen vanuit een integrale en bedrijfskundige ontwerpaanpak in te richten. Het model geeft een structuur om zowel de “AS-IS situatie” in kaart te brengen en ook de “TO-BE situatie” te definiëren. Het Accounting Architecture Model wordt in dit boek geïntroduceerd en beschreven. Het Accounting Architecture Model is opgebouwd uit 7 verschillende onderdelen: organisatie en cultuur, ambitie en strategie, structuur, processen, systemen, uitvoering en mensen. Wat is Accounting Architecture?

De term Accounting Architecture is een nieuwe term binnen de boekhouding en controlling en is aan de hand van mijn eerste boek geïntroduceerd. Accounting Architecture staat voor de functie waarbij het ontwerp en de inrichting van de boekhouding vanuit een bedrijfskundig en holistisch perspectief wordt benaderd. Bedrijfskundig, omdat meerdere bedrijfskundige vakgebieden worden toegepast, waaronder: leer van organisatieculturen, strategie en beleid, supply chain management, procesoptimalisatie, ICT, informatiemanagement, projectmanagement en competentieontwikkeling. Holistisch, omdat de benadering vanuit het totaalplaatje is, waarbij alles wordt meegenomen.Waarom Accounting Architecture?

Het waarom van Accounting Architecture is tweedelig. De eerste reden is dat er heel veel waarde wordt toegeschreven aan controlling, financiële rapportages en cijfers, maar de positie en toegevoegde waarde van de afdeling die de cijfers samenstelt, zijnde de boekhouding, is niet altijd zichtbaar in de organisatie, maar is er wel degelijk! Accounting Architecture geeft inzicht in de positie en toegevoegde waarde van de boekhouding. De tweede redden zijn de trends en ontwikkelingen in de wereld, zoals automatisering, digitalisering en robotisering die een hebben een effect op de inrichting en ontwikkeling van de boekhouding. Accounting Architecture en het gelijknamige model geeft een structuur en handvatten voor de boekhouder en controlling om de boekhouding te transformeren naar een effectief en kwalitatief hoogwaardige boekhouding afgestemd op en meebewegend met de organisatie en de toekomst!Voor wie is Accounting Architecture?

Er zijn 2 verschillende doelgroepen voor Accounting Architecture. De eerste groep zijn professionals van controlling en de boekhouding die betrokken zijn bij het boekhoudproces ofwel het samenstellen van financiële rapportages. De tweede groep zijn de stakeholders van de boekhouding en controlling, zijnde de gebruikers van de financiële rapportages om hiermee de organisatie managen en besturen.