Accounting Architecture

De term Accounting Architecture is een nieuwe term binnen finance en financieel management en is aan de hand van mijn eerste boek geïntroduceerd. Accounting Architecture staat voor de functie waarbij het ontwerp en de inrichting van de financiële datavoorzieningsprocessen  vanuit een bedrijfskundig en holistisch perspectief wordt benaderd. Bedrijfskundig, omdat meerdere bedrijfskundige vakgebieden worden toegepast, waaronder: leer van organisatieculturen, strategie en beleid, supply chain management, procesoptimalisatie, ICT, informatiemanagement, projectmanagement en competentieontwikkeling. Holistisch, omdat de benadering vanuit het totaalplaatje is, waarbij alles wordt meegenomen.Accounting Architecture Model: het boek!

Accounting Architecture Model
ISBN 978-90-484-4038-2

Op basis van alle ontwikkelingen met betrekking tot de digitalisering van de financiële datavoorzieningsprocessen heb ik het Accounting Architecture Model ontwikkeld. Het Accounting Architecture Model is een model die Controllers en Accounting Managers ondersteunt om deze financiële processen vanuit een integrale en bedrijfskundige ontwerpaanpak in te richten en te standaardiseren. Het model geeft een structuur om zowel de “AS-IS situatie” in kaart te brengen en ook de “TO-BE situatie” te definiëren. Het Accounting Architecture Model wordt in dit boek geïntroduceerd en beschreven. Het Accounting Architecture Model is opgebouwd uit 7 verschillende onderdelen: organisatie en cultuur, ambitie en strategie, structuur, processen, systemen, uitvoering en mensen.