· 

7 dimensies voor het opzetten van een effectief en kwalitatief hoogwaardige financiële functie!

Gepubliceerd op LinkedIn.com

 

We leven in een snelle wereld waarbij informatie continue beschikbaar is. Als we iets willen weten, zoeken we het op via internet. Vanwege de versnelde informatiestromen, zijn we gewend om snel en continue informatie te krijgen en te hebben. Deze toename van informatiebehoefte geldt zeker ook voor de financiële informatie van organisaties. Om organisaties zo goed mogelijk te kunnen besturen, wil het bestuur en management de financiële cijfers zo snel mogelijk hebben. Deze informatie dient uiteraard betrouwbaar en relevant zijn. Dezelfde financiële informatie wordt gebruikt door de Financieel- en Business Controller, externe- en internet Accountant, Financieel Manager, CFO, CEO, Financieel Analisten en investeerders. Het belang van de financiële cijfers is groot en de verantwoordelijkheid voor het correct samenstellen en het leveren van betrouwbare en relevante cijfers ligt de boekhouding!

 

Naast de trend van versnelde informatiestromen en toename van de informatiebehoefte, leven we ook in een wereld waarbij alles zoveel mogelijk is geautomatiseerd en waarbij internet inmiddels onmisbaar is geworden. Globalisering, talentmangement, Business Process Management en informatieveiligheid zijn nog meer trends welke een enorm effect hebben op de manier van werken èn op de inrichting en ontwikkeling van de boekhouding. Kortom: alles is in beweging en verandering is de enige constante in de huidige wereld!

  

Het gaat over de positionering, structuur en voorwaarden

voor het goed functioneren van het accounting system.

 

Op basis van de veranderingen en trends in de wereld en welke ook zeker een effect hebben op de boekhouding, is het Accounting Architecture Model ontwikkeld. Het doel van de het Accounting Architecture Model is het opzetten van een effectief en kwalitatief hoogwaardige boekhouding. Aan de hand van het Accounting Architecture Model kan het financiële proces multidimensionaal worden ontworpen en ingericht en zo aan de hedendaagse en toekomstige eisen en behoeften voldoen. Het Accounting Architecture Model geeft een structuur om zowel de AS-IS situatie van de boekhouding in kaart te brengen en ook de TO-BE situatie te definiëren. Het model is opgebouwd uit 7 verschillende dimensies: 

1. Organisatie en cultuur

Er zijn verschillende onderdelen van een organisatie welke een impact hebben op de rol, de positie en de inrichting van de boekhouding. Zo heeft de grootte van de organisatie een impact op de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC), de heersende cultuur heeft een invloed op de positie en communicatievorm van de boekhouding binnen de organisatie. Ook speelt het niveau en toepassing van automatisering en de wendbaarheid (agility) van de organisatie een belangrijke rol bij het inrichten van de boekhouding.

  

2. Ambitie en strategie

De ambitie en strategie van de financiële functie is gebaseerd op de ambitie en strategie van de organisatie en is leidend voor de inrichting van de boekhouding. De boekhouding dient zodanig te worden ingericht zodat de gestelde ambities worden gerealiseerd.

 

3. Structuur

Onder de structuur van de boekhouding valt onder andere de afweging voor wel of geen standaardisatie en de structuur van de boekhouding. Bij standaardisatie wordt gekeken naar: voor- en nadelen van standaardiseren, de mate van standaardisatie, de onderdelen voor standaardiseren en de aanpak om te standaardiseren. In dit onderdeel worden ook de belangrijkste structuren en verbanden in een boekhouding beschreven.

 

4. Processen

Voorheen was de boekhouding opgesplitst naar crediteuren, debiteuren en het grootboek. Tegenwoordig spreekt men over de processen waar de verschillende onderdelen van de boekhouding onderdeel van uit maken. Crediteuren of afhandeling van inkomende facturen is onderdeel van Procure-to-Pay proces. Debiteuren is onderdeel van Order-to-Cash proces en het grootboek is het opgenomen in het Record-to-Report proces. Hier wordt ook gekeken naar deze nieuwe proces benadering en de impact op de inrichting en organisatie van de boekhouding én het financiële proces.

 

5. Systemen

Systemen zijn een onmisbaar onderdeel en vormt steeds meer de basis voor een effectieve en efficiënte boekhouding. Onderwerpen gerelateerd aan dit onderdeel zijn het systeemlandschap, trends, samenwerking tussen boekhouding en IT, aanpak en rol boekhoudprofessional met betrekking tot projecten en systeem implementaties en de impact op de kennis en kunde van de boekhoudprofessional met betrekking tot projecten en projectmanagement.

 

6. Uitvoering

Wanneer alles in kaart is gebracht, blijft er nog een vraag over. Waar worden de verschillende activiteiten van de boekhouding uitgevoerd: intern of extern, centraal of decentraal?

 

7. Mensen

De mensen van de boekhouding, de boekhoudprofessionals, zijn een zeer belangrijk onderdeel van de boekhouding en de inrichting ervan. Vanwege alle veranderingen met een impact op de boekhouding, verandert ook het profiel van de boekhoudprofessionals. Onder het profiel valt onder andere de kennis en kunde (competenties) van de boekhoudprofessional en ook de karaktereigenschappen welke een invloed hebben op de uitvoering van de rol. De eisen welke aan de boekhoudprofessional worden gesteld met betrekking tot de competenties en hoe deze anders zijn, vergeleken met 10 – 20 jaar geleden en het effect hiervan op de noodzaak voor het aanpassen van de verschillende financiële opleidingen.

 

Het Accounting Architecture Model is volledig uitgewerkt in het boek met overeenkomstige titel en gaat over de positionering, structuur en voorwaarden voor het goed functioneren van het accounting systeem. Het voorwoord van het boek is geschreven door Prof. Dr. Piet Ribbers waarin hij het boek een praktische studie noemt die aan te bevelen is voor eenieder die hetzij in opleiding, hetzij in de praktijk betrokken is bij ontwerpvraagstukken in verband met de boekhouding ofwel Accounting.

 

Het boek is voor € 17,95 verkrijgbaar bij de grote fysieke boekhandels en via de Nederlandse en Belgische online boekhandels.

ISBN 978-90-484-4038-2

 

Bestel het boek nu via de TSvH of Managementboek.nl 

Reactie schrijven

Commentaren: 0